Lektorzy Atriusa- szkoły języków obcych we Wrocławiu
  • kursy językowe w szkole języków we Wrocławiu - Atrius

    Pomożemy Państwu spełnić marzenia
    ... w każdym języku!

Nasi lektorzy

Instruktorzy ATRIUSA to wykwalifikowani lektorzy języków obcych, wyłącznie doświadczeni filolodzy lub native-speakers specjalizujący się w nauczaniu osób dorosłych.

Należy podkreślić, że dorośli nie są w stanie poświęcić dużo czasu na naukę języka. Jest to uwarunkowane codziennymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Wraz z wiekiem przychodzi coraz większa trudność przyswojenia sobie wielu nowych rzeczy. Dorośli stawiają sobie również często bardzo wysokie wymagania, starają się zawsze poprawnie formułować swoje wypowiedzi. Prowadzi to często do zniechęcenia, „zmęczenia” nauką i obniżenia motywacji.

lektor w szkole języków Atrius

Instruktorzy ATRIUSA są przygotowani do nauczania języków obcych nie tylko pod kątem metodycznym lecz także znają efektywne sposoby pracy właśnie z osobami dorosłymi, które uczą się inaczej niż dzieci i młodzież. Pomagają w likwidacji barier i zwiększaniu Państwa motywacji i co za tym idzie w opanowaniu języka obcego.

Osoby dorosłe uczą się bowiem w charakterystyczny sposób, opierając się m.in. na: swoim dotychczasowym doświadczeniu. Dlatego instruktorzy ATRIUSA stwarzają sytuacje odnoszące się do doświadczeń uczestników kursu (np. do ich doświadczeń zawodowych). Dorośli uczą się inaczej niż dzieci. Racjonalnie wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę z innych dziedzin. 

Dorośli przywiązują niezmierną wagę do klarowności i praktycznej przydatności przerabianego materiału. Dlatego w ATRIUSIE instruktorzy uczą tylko przydatnych rzeczy. 

Może dotychczas uczyli się Państwo  w grupach mieszanych razem z młodszymi osobami. Prawdopodobnie dlatego nie zadowoliły  Państwa w pełni efekty nauki, ze względu na niedostosowanie metody do potrzeb osób dorosłych.