Kursy językowe dla dorosłych-Wrocław
  • kursy językowe w szkole języków we Wrocławiu - Atrius

    Pomożemy Państwu spełnić marzenia
    ... w każdym języku!

Czy dorośli uczą się efektywniej języków obcych od dzieci?

 

Najczęstszym problemem nauki języka wśród dorosłych jest sposób jego nauczania. Dorośli i dzieci to dwie zupełnie różne grupy odbiorców, dlatego metody nauczania powinien być również zróżnicowane. Obie grupy wiekowe mają swoje silne i słabe strony jeśli chodzi o naukę języka, a najważniejszym dla nauczyciela, lektora czy w końcu metodyka opracowującego podręczniki jest dostosowanie materiału oraz sposobu nauczania właśnie do tych silnych i słabych stron.

Nauka języków  wśród dzieci

Największą przewagą dzieci nad dorosłym, jeśli chodzi o naukę języka, jest fakt, że są one niczym tabula rasa. Nie skażone naleciałościami i schematami, które nam dorosłym, skutecznie utrudniają naukę języka. Dlatego w przypadku dzieci, bardzo dobrze sprawdza się np. nauka przez słuchanie.  Wiele badań potwierdza, że pierwsze lata  życia człowieka (od 4 do 8) stanowią czas najbardziej efektywnego nauczania języka.  Na efektywność nauki języka w tym okresie największy wpływ, oprócz plastyczności narządów artykulacyjnych, ma fakt, że właśnie wtedy następuje rozwój kompetencji językowych, czyli słuchania, mówienia, czytania (kolejność nieprzypadkowa). Również metodyka nauczanie języka obcego wśród dzieci ulega podziałowi. Kiedy dziecko kończy dwanaście lat, jego ucho staje wrażliwe wyłącznie na długość fal charakterystycznych dla danego języka ojczystego! Dlatego po przekroczeniu pewnej granicy rozwoju dziecka, naturalne predyspozycje uczenia się języka poprzez przebywanie w jego otoczeniu oraz ewentualne gry i zabawy, relatywnie się obniżają.

Jak uczą się języków obcych  dorośli?

Jeśli chodzi o uczenie się języka, dorośli mają ogromną przewagę nad dziećmi w kilku aspektach. Jednym z nich jest chęć do jego nauki poprzez odpowiednią motywację. Nie będzie rażącym nadużyciem stwierdzenie, że uczenie się języka przez dzieci, w zdecydowanej większości przypadków, jest rzeczą narzuconą przez rodziców, czy też program nauczania. Odpowiednie podejście, motywacja, organizowanie pracy oraz większe możliwości wyciągania wniosków sprawiają, że dorośli mają dużo większy warsztat do tego żeby skutecznie nauczyć się języka. Nie ma żadnego uzasadnienia w tym, że ktoś mówi „jestem za stary na naukę języka”. Nauka języka to nie podnoszenie ciężarów (choć i tu bym polemizował), gdzie ograniczają nas możliwości naszego organizmu. Dzięki wolnej woli i umiejętności organizowania czasu, nadrobienie zaległości językowych, w zdecydowanej większości zależy tylko od nas. Dlatego głównymi przyczynami, które pozwalają sądzić, że dzieci uczą się efektywniej niż dorośli są właśnie sami dorośli. Osoba dorosła dużo „skuteczniej” jest w stanie obrzydzić sobie naukę języka i wprowadzić się w samospełniające się przepowiednie. 

Wnioski

Dzieci, szczególnie te najmłodsze, mają świetnie predyspozycje do tego, aby przyswajać język poprzez otoczenie i zabawę. W okresie dojrzewania te predyspozycję maleją i przeradzają się w naukę nieco zbliżoną metodycznie do nauki osób dorosłych. Największe problemy w nauczaniu języka obcego wśród dorosłych to źle dobrane metody nauczania i uczenia się oraz podejście samego zainteresowanego. Jeśli sami będziemy wsadzać się w ramy, które tak naprawdę nie istnieją, sami zrobimy sobie krzywdę czyniąc naukę języka drogą przez mękę, a co za tym idzie – mniej efektywną. Dlatego to, czy nauka języka jest bardziej efektywna wśród dzieci, czy wśród dorosłych zależy wyłącznie od samych dorosłych.