Szkoła języków obcych Wrocław - słownictwo
 • kursy językowe w szkole języków we Wrocławiu - Atrius

  Pomożemy Państwu spełnić marzenia
  ... w każdym języku!

At the railway station

język dla dorosłych
kurs językowy
nauka języków

 

At the railway station

 • Customer: Hello. A ticket to Cork, please.
 • Ticket agent: Single or return?
 • C: Return with a student discount.
 • TA: Can I see you student ID?
 • C: Of course. Here you are.
 • TA: Thank you.
 • C: Is it a through train?
 • TA: No, you need to change in Dublin.
 • C: I see. What time does the train arrive in Cork?
 • TA: At 12:30.
 • C: Okay. How much do I pay?
 • TA: That will be €17.
 • C: Here’s €20.
 • TA: Thank you. €3 change for you.
 • C: Thank you. Which platform does the train leave?
 • TA: Platform 4. But you need to hurry because it leaves in 10 minutes.
 • C: Okay, thank you. Goodbye.
 • TA: Bye. Have a good trip.

 

Useful phrases:

 • A ticket to ….., please. – Poproszę bilet do …..
 • Single or return? – W jedną stronę czy tam i z powrotem?
 • Do you accept student discount? – Czy honorujecie zniżkę studencką?
 • Is it a through train? – Czy to pociąg bezpośredni?
 • You need to change in … - Musi się Pani / Pan przesiąść w …
 • Which platform does the train leave? -  Z którego peronu odjeżdża pociąg?
 • Have a good trip. – Udanej podróży.

 

See also:

At the hotel

At the airport

In the supermarket

At the restaurant

At the clothes shop

Giving directions